Jako firma z wieloletnim stażem a także dużą wiedzą w tym zakresie oferujemy:


  • prowadzenie akt osobowych pracowników a w tym:

      - prowadzenia dokumentacji kadrowej związanej z zatrudnianiem, zwalnianiem, wynagradzaniem pracowników. 


      - sporządzanie umów pracowniczych (i innej dokumentacji pracowniczej)

  • prowadzenie ewidencji czasu pracy
  • przygotowywanie projektów umów o pracę i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
  • ustalanie uprawnień pracowników do urlopu wypoczynkowego
  • kierowanie pracowników na badania lekarskie
  • organizowanie i kontrolę szkoleń BHP
  • prowadzenie ewidencji przydziału środków BHP
  • śledzenie zmian w przepisach prawa pracy i ich interpretację dla potrzeb firmy