Biuro poleca firmom obsługę w zakresie BHP, P.Poż. i nie tylko...

 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP
 • nadzór BHP w firmie z pełną dokumentacją
 • opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz ewakuacji
 • opracowania instrukcji  BHP
 • opracowania i sporządzanie dokumentacji powypadkowych (wypadki w pracy, w drodze do pracy lub z pracy, stwierzonych chorób zawodowych lub ich podejrzenia.)
 • analizy i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach
 • opracowania istrukcji maszyn i urządzeń - DTR
 • dokumentacje i wprowadzanie systemów HACCP
 • ochrona środowiska
 • prowadzenie kontroli BHP i PPOŻ
 • reprezentowanie firm przed organami kontrolnymitj. PIP, PIS, PSP 
 • wyposażanie zakładów pracy w sprzęt BHP, PPOŻ oraz odzież roboczą, ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej

Artykuły BHP, PPOŻ i inne...

W naszym sklepie zaopatrzycie się Państwo w:

 • instrukcje stanowiskowe BHP
 • instruckcje ppoż
 • znaki ppoż
 • apteczki pierwszej pomocy
 • odzież ochronną
 • obuwie ochronne
 • odzież i obuwie robocze
 • rękawice ochronne
 • ochrona dróg oddechowych
 • ochrona oczu i twarzy
 • ochrona głowy - kaski
 • ochrona słuchu
 • sprzęt przeciwpożarowy
 • tablice/znaki/piktogramy
 • środki czystości