Biuro BHP i P.Poż. Barbary Żuchowskiej ul. Sienkiewicza 2, 99-200 Poddębice, działające na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Miasta Poddębice, pod nr 1949 posiada status Niepublicznej Placówki Szkoleniowej wpisanej do Rejestru Kuratora Oświaty oraz wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Powiatu Poddębickiego.

Od 01.02.1996 r. prowadzę działalność usługową w zakresie doradztwa BHP. Obecnie stale współpracuję z firmami prowadzącymi działalność w różnych branżach na terenie województw przede wszystkim łódzkiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. Prowadziłam również szkolenia  BHP na zlecenia polskich firm poza granicami kraju.

Jako pracownik służby BHP:

  • posiadam uprawnienia głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inspektora ochrony przeciwpożarowej
  • ukończyłam z wyróżnieniem Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa         i Organizacji Pracy w Radomiu. Posiadam zawód inżyniera bezpieczeństwa i higieny pracy
  • ukończyłam również SUM Wydziału Rachunkowości Akademii Finansów      w Warszawie o specjalności Finanse ochrony pracy stażem pracy w tym zawodzie

Posiadam Certyfikaty:

CERTYFIKAT EKSPERTA CIOP nr R-204/800/2008
Certyfikat audytora wewnętrznego zakładowych systemów zarządzania BHP
Certyfikat audytora wewnętrznego oceny ryzyka zawodowego
Certyfikat EUROPASS- MOBILNOŚĆ
Certyfikat BHP podczas używania maszyn i urządzeń z uwzględnieniem norm UE